Veřejná zakázka: Multifunkční tiskové služby (Část 2.)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 17952
Systémové číslo: P23V00000298
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.05.2023
Nabídku podat do: 29.06.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Multifunkční tiskové služby (Část 2.)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění multifunkčních tiskových služeb a jejich kontinuálního provozování v budově Ministerstva zemědělství, Těšnov 17, Praha 1 po dobu 4 let od dne nabytí účinnosti. Jedná se o pronájem 50 multifunkčních tiskáren požadované specifikace, které budou dodány na chodby sídla zadavatele a nahradí stávající tiskárny Sharp. Součástí dodávky každé multifunkční tiskárny bude čtečka zaměstnaneckých karet a dodání licencí jako služby (subscripce) tiskového dohledového systému na celou dobu pronájmu tiskárny. Zajištěním tiskových služeb bude rovněž kontinuální poskytování veškerého spotřebního materiálu (kromě papíru) formou periodického návozu do budovy MZe (samotnou ad-hoc výměnu zajistí MZe vlastními silami) včetně odvozu spotřebovaného materiálu k recyklaci/likvidaci. Další součásti služby bude zajištění všech servisních zákroků po celou dobu trvání smlouvy.
Současné roční průměrné zatížení jedné tiskárny je 36 000 stran černobílých A4 a 29 000 stran barevných A4. Množství tisku bylo stanoveno dle předpokládané zátěže, určené dle míry využití stávajících tiskáren v posledních dvou letech.
Veškeré služby a související činnosti, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky, jsou vymezeny v podrobnostech nezbytných k realizaci veřejné zakázky v rozsahu požadovaném zadavatelem v závazném textu návrhu smlouvy v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota VZ
10 950 000 Kč bez DPH
10 300 000 Kč bez DPH - Část 2. (toto zadávací řízení)
650 000 Kč bez DPH - Část 1. (zadaná dle § 18 odst. 3 ZZVZ)

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 950 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Odbor informačních a komunikačních technologií
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy