Veřejná zakázka: Nedomický p., Dříský p., Tišický p., sečení břehových porostů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 18184
Systémové číslo: P23V00000530
Evidenční číslo zadavatele: 711230038
Datum zahájení: 11.05.2023
Nabídku podat do: 29.05.2023 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nedomický p., Dříský p., Tišický p., sečení břehových porostů
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zhotovitel se za podmínek uvedených ve smlouvě zavazuje ve prospěch Objednatele, po dobu její účinnosti řádně a s odbornou péčí provádět sečení břehového porostu na PS Mladá Boleslav v maximálním rozsahu stanoveném v Příloze č.1 smlouvy v rámci akce „ Nedomický p., Dříský p., Tišický p., sečení břehových porostů “.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 148 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy