Veřejná zakázka: Svoz a odstranění nebezpečného a komunálního odpadu pro SVÚ Jihlava (pracoviště Jihlava)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 18420
Systémové číslo: P23V00000764
Datum zahájení: 24.07.2023
Nabídku podat do: 08.08.2023 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Svoz a odstranění nebezpečného a komunálního odpadu pro SVÚ Jihlava (pracoviště Jihlava)
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odvozu a odstranění nebezpečného a komunálního odpadu. Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje odvoz a bezpečné odstranění komunálního a nebezpečného odpadu (specifikace a předpokládané množství je uvedeno ve Výzvě a jejích přílohách) ze shromažďovacích míst (místa jsou uvedeny ve výzvě a jejích přílohách). Předpokládaný objem byl stanoven na základě produkce odpadů zadavatele z předcházejících let. Skutečně vyprodukované množství odpadů se bude odvíjet od aktuální situace zadavatele.
Nakládání s komunálním a nebezpečným odpadem musí být prováděno ve smyslu Zákona o odpadech, Zákona o ochraně veřejného zdraví a příslušných prováděcích předpisů k nakládání s odpady.
Součástí předmětu plnění je poskytnutí shromažďovacích prostředků (v bezvadném stavu s označením druhu odpadu, logem a nápisem s názvem dodavatele služby). Druhy požadovaných shromažďovacích prostředků a počty kusů jsou uvedeny níže v jednotlivých popisech částí.
Zakázka je rozdělena na 2 části
Dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny, či pouze na jednu část veřejné zakázky.
Předmět plnění veřejné zakázky se týká lokality:
Část A: Nebezpečný odpad - Státní veterinární ústav Jihlava, Rantířovská 93/20, Horní Kosov, 586 01 Jihlava
Část B: Komunální odpad – Státní veterinární ústav Jihlava, Rantířovská 93/20, Horní Kosov, 586 01 Jihlava

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Jihlava

Zadavatel

 • Úřední název: Státní veterinární ústav Jihlava
 • IČO: 13691554
 • Poštovní adresa:
  Rantířovská 93/20
  58601 Jihlava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 197660

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídku v listinné podobě v jednom vyhotovení je možno doručit poštou nebo osobně předat na adrese zadavatele Rantířovská 93/20
58601 Jihlava

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy