Veřejná zakázka: Zajištění provozu a rozvoje IS ERMA2 2023+

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 18432
Systémové číslo: P23V00000776
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-037529
Datum zahájení: 22.08.2023
Nabídku podat do: 27.09.2023 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění provozu a rozvoje IS ERMA2 2023+
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provádění pravidelných činností nezbytných pro zajištění bezproblémového chodu IS ERMA2 v souladu se smlouvou stanovenými SLA, řešení incidentů a dalších provozních požadavků dle podmínek a parametrů stanovených smlouvou a realizace změn a úprav systému na základě požadavků Zadavatele.

Předmět veřejné zakázky a veškeré obchodní, platební a technické podmínky jsou vymezeny v závazném textu návrhu smlouvy obsaženém v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Detailní specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je uvedena v katalogových listech, které jsou přílohami závazného textu návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Služby jsou vymezeny jako:
a) Služby paušálně hrazené stálé (pravidelné služby poskytované od jejich zahájení provedeného formou inicializace služby po celou zbývající dobu účinnosti smlouvy, nebo jako
b) Služby výkonově hrazené poskytované na základě požadavků Zadavatele ad hoc služby poskytované na základě písemné objednávky zadavatele, které zahrnují rozvojové činnosti pro potřeby zadavatele.

Předmět veřejné zakázky bude realizován na základě smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to na dobu 48 měsíců od zahájení poskytování služeb paušálně hrazených stálých.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 18 902 400 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Odbor informačních a komunikačních technologií
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky