Veřejná zakázka: Zajištění provozu a rozvoje integrační platformy EPO 2023+

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 18446
Systémové číslo: P23V00000790
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-037525
Datum zahájení: 22.08.2023
Nabídku podat do: 27.09.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění provozu a rozvoje integrační platformy EPO 2023+
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění provozu a rozvoje informačního systému Elektronické podatelny (dále jako „EPO“) na 48 měsíců.

Předmětem veřejné zakázky je
• provádění pravidelných činností nezbytných pro zajištění bezproblémového chodu EPO v souladu se smlouvou stanovenými SLA,
• řešení incidentů a dalších provozních požadavků dle podmínek a parametrů stanovených smlouvou.
• realizace změn a úprav systému na základě požadavků zadavatele.

Předmět veřejné zakázky a veškeré obchodní, platební a technické podmínky jsou vymezeny v Závazném textu návrhu smlouvy obsaženém v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Detailní specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je uvedena zejména v katalogových listech, které jsou přílohami Závazného textu návrhu smlouvy.

Služby jsou vymezeny jako:
a) Služby paušálně hrazené stálé (pravidelné služby poskytované od jejich zahájení provedeného formou inicializace služby po celou zbývající dobu účinnosti smlouvy, nebo jako
b) Služby výkonově hrazené poskytované na základě požadavků Zadavatele ad hoc služby poskytované na základě písemné objednávky zadavatele, které zahrnují rozvojové činnosti pro potřeby zadavatele.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 18 088 800 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Odbor informačních a komunikačních technologií
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky