Veřejná zakázka: Zajištění provozu a rozvoje centrálního registru vodoprávní evidence 2023+

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 18465
Systémové číslo: P23V00000808
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.08.2023
Nabídku podat do: 27.09.2023 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění provozu a rozvoje centrálního registru vodoprávní evidence 2023+
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je „Zajištění provozu a rozvoje centrálního registru vodoprávní evidence 2023+“ je zejména poskytování služeb zajišťujících provoz a rozvoj centrálního registru vodoprávní evidence (dále jen CRVE).

Předmět veřejné zakázky a veškeré obchodní, platební a technické podmínky jsou vymezeny v závazném textu návrhu smlouvy obsaženém v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Detailní specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je uvedena v katalogových listech, které jsou přílohami závazného textu návrhu smlouvy „Zajištění provozu a rozvoje centrálního registru vodoprávní evidence 2023+“ na Ministerstvu zemědělství, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Služby jsou vymezeny jako:
a) Služby paušálně hrazené stálé (pravidelné služby poskytované od jejich zahájení provedeného formou inicializace služby po celou zbývající dobu účinnosti smlouvy, nebo jako
b) Služby výkonově hrazené poskytované na základě požadavků Zadavatele ad hoc služby poskytované na základě písemné objednávky zadavatele, které zahrnují rozvojové činnosti pro potřeby zadavatele.

Místo plnění veřejné zakázky je:
• sídlo zadavatele na adrese Těšnov 65/17, Praha 1
• Hostingové centrum Stodůlky na adrese K Zahrádkám 2065/2, Praha 13
• Hostingové centrum Chodov na adrese V lomech 2339/1, 149 00 Praha 4 – Chodov.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 990 400 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Odbor informačních a komunikačních technologií
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy