Veřejná zakázka: KPÚ v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic – Geometrický plán 2012

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000590
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1862
Systémové číslo: P14V00001862
Evidenční číslo zadavatele: 4VZ36926/2012-130764
Počátek běhu lhůt: 08.08.2012
Nabídku podat do: 16.07.2012 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: KPÚ v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic – Geometrický plán 2012
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele pro vyhotovení geometrických plánů, které rozdělí pozemky neřešené a vyloučené v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic.
Na základě závěrů komise pro zjišťování průběhu hranic na obvodu pozemkových úprav těmito geometrickými plány musí být v katastru nemovitostí obnoveny všechny rozdělené parcely PK vedené ve zjednodušené evidenci – pozemkový katastr, které spadají do obvodu pozemkových úprav (viz příloha č. 2 a č. 3 této výzvy).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 199 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky