Veřejná zakázka: DVT Kozrálka, Prusinovice – těžba sedimentů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 18981
Systémové číslo: P24V00000186
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-017640
Datum zahájení: 22.04.2024
Nabídku podat do: 23.05.2024 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: DVT Kozrálka, Prusinovice – těžba sedimentů
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména v odtěžení sedimentu a v opravě opevnění toku Kozrálka v Prusinovicích. Součástí stavby je provedení břehového opevnění patkou z lomového kamene a provedení dlažby mezi opěrnými zdmi pod silničním mostem.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 264 306 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy