Veřejná zakázka: PPO Ústí n.L. - LB, rekonstrukce dosedacích prahů a kotevních patek MPPZ - SO 1.01

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 18988
Systémové číslo: P24V00000193
Evidenční číslo zadavatele: 239220001
Datum zahájení: 27.02.2024
Nabídku podat do: 14.03.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PPO Ústí n.L. - LB, rekonstrukce dosedacích prahů a kotevních patek MPPZ - SO 1.01
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem VZ je realizace akce " PPO Ústí n.L. - LB, rekonstrukce dosedacích prahů a kotevních patek MPPZ - SO 1.01" spočívající v rekonstrukci železobetonových prahů protipovodňové stěny v intravilánu města Ústí nad Labem na levém břehu. Rekonstruované budou části úseků linie PPO vždy v místě křížení s komunikací, kde je linie PPO opakovanými přejezdy těžkých nákladních vozidel nejvíce poškozena.
Stavba je rozdělena do 2 samostatných stavebních objektů:
SO 1.01,02.03 – Větruše A, Větruše B
SO 1.01,02.07 – Železniční most

Technické řešení všech stavebních objektů je obdobné. Stávající železobetonové prahy tvořící linii PPO budou odbourány, resp. odříznuty. Stávající kotevní desky budou odstraněny a nahrazeny novými. Nové kotevní desky jsou posílené v kotevních částech. Po osazení kotevních desek a doplnění nové výztuže, bude práh vybetonován do původního tvaru.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 566 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky