Veřejná zakázka: MVE Jesenice – modernizace TG4

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 19182
Systémové číslo: P24V00000387
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 28.02.2024
Nabídku podat do: 14.03.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MVE Jesenice – modernizace TG4
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Výměna stávajícího oběžného kola čerpadla (v turbínovém provozu) za nové, vč. sacího víka a navazující části savky a odpadního kolene.

Pro modernizaci soustrojí TG4 budou vyrobeny a dodány tyto nové části:
• nové oběžné kolo
• nové „sací víko čerpadla“, vč. těsnícího labyrintu
• nové části savky vč. kolene

Pro výrobu oběžného kola je doporučována nerezová ocel 13Cr/4Ni nebo obdobné slitiny. Dále je výběr materiálu podřízen požadavkům na opracovatelnost a svařitelnost. Také další nové části budou z nerezové oceli. Veškerý spojovací materiál bude nerezový.

Pro všechny nově vyráběné díly a části bude zhotovitelem vypracována výrobní dokumentace, která bude před zahájením výroby odsouhlasena objednatelem.

V rámci montážních a demontážních prací bude provedeno:
• demontáž soustrojí TG4, vč. spirály
• montáž soustrojí TG4 (spirála, nové oběžné kolo, nové „sací víko“, nová savka, nové koleno za savkou)
• uvedení soustrojí TG4 do provozu
• naměření provozních parametrů soustrojí pro jejich ověření


Pro nové oběžné kolo na soustrojí TG4 bude použita stávající náhradní spirála, která se nachází ve strojovně MVE. Stávající náhradní spirála je po opravě ložiska a ucpávky.

Zhotovitel nového oběžného kola zváží zda je vhodné (a nutné) odvézt náhradní spirálu do svých dílen z důvodu přesného sesazení s novým oběžným kolem.

Na nově vyráběné části a díly bude vypracována výrobní dokumentace, vč. montážního postupu. Výrobní dokumentace bude před zahájením výroby odsouhlasena objednatelem. Detailněji viz výzva, včetně příloh.
Výrobní dokumentace bude předána celkem v počtu 3x paré tištěné + 2x na elektronickém nosiči dat, a to 1x ve formátu (_.pdf), a 1x v editovatelných formátech pro potřeby zadavatele (_.doc, _.docx, _.xls, _.xlsx, _.dwg a dalších).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky