Veřejná zakázka: Labe, revitalizace odstaveného ramene Tůň u Hrobic

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 19346
Systémové číslo: P24V00000551
Evidenční číslo zadavatele: 239190009
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.06.2024
Nabídku podat do: 02.07.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Labe, revitalizace odstaveného ramene Tůň u Hrobic
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je revitalizace odstaveného ramene Labe v lokalitě Tůň u Hrobic spočívající ve vytěžení 17 550 m3 bahnitého sedimentu, jeho odvodnění a následné likvidaci v podobě uložení cca 2/3 objemu na trvalou deponii v místě stavby a cca 1/3 objemu odvozu a likvidaci v souladu se zákonem. Akce dále zahrnuje obnovu napojení mrtvého ramene na tok Labe zřízením přelivného brodu z lomového kamene. Provedeny budou i vegetační úpravy v podobě kácení vybraných dřevin a ponechání části pokácené dřevní hmoty v rameni.
Bližší specifikace viz projektová dokumentace a smlouva o dílo.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 531 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy