Veřejná zakázka: Dendrometrické měření na plochách ICP Forests

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 19415
Systémové číslo: P24V00000620
Evidenční číslo zadavatele: 41/793/VULHM/2024
Datum zahájení: 24.06.2024
Nabídku podat do: 15.07.2024 10:00
Datum zrušení: 15.07.2024

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dendrometrické měření na plochách ICP Forests
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je změření dendrometrických veličin stromů na plochách systematického monitoringu ICP Forests. Součástí zakázky jsou následující práce:
- Vytýčení ploch pro měření (u nestabilizovaných ploch nebo u stabilizovaných ploch s více etážemi)
- Zjištění charakteristik měřených stromů (druh dřeviny, sociální postavení, příslušnost k etáži)
- Měření výčetních tlouštěk (d1,3) pomocí elektronické průměrky
- Měření výšky stromu a nasazení koruny výškoměrem
- Zjištění poškození / anomálií kmene a koruny měřených stromů
- Zjištění dalších parametrů plochy (odhad zápoje, sklon plochy, orientace ke světovým stranám, popis zmlazení)
Záznam a evidence změřených veličin a parametrů ve formátu MS Excel
Podrobný rozsah prací je uvedený v Příloze č. 2.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 975 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
 • IČO: 00020702
 • Poštovní adresa:
  Strnady 136
  25202 Jíloviště
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 510238

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků