Veřejná zakázka: Komplexní pozemková úprava k.ú. Čaková

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000429
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2448
Systémové číslo: P14V00002448
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 60015221
Počátek běhu lhůt: 19.03.2013

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemková úprava k.ú. Čaková
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Čaková v četně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí dle vyhl.26/2007 Sb.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 821 352 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Bruntál
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky