Veřejná zakázka: Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Slatina u Velvar

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000352
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2463
Systémové číslo: P14V00002463
Evidenční číslo zadavatele: PÚ - 83/2009
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 12.03.2013

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Slatina u Velvar
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění VZ je zpracování projektu komplexní pozemkové úpravy až do fáze zápisu do katastru nemovitostí dle souvisejících právních norem a závazných předpisů pro katastrální území Slatina u Velvar, obec Slatina. Předpokládaná výměra řešeného území činí 440 ha.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 080 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Kladno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky