Veřejná zakázka: Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Horní Slatina

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000363
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2580
Systémové číslo: P14V00002580
Evidenční číslo zadavatele: VZ/36/2008
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 60023814
Počátek běhu lhůt: 12.03.2013

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Horní Slatina
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování návrhu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Horní Slatina v rozsahu cca 380 ha, provedení geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí. a vyhotovení DKM včetně dokumentace potřebné pro zavedení výsledků pozemkových úprav do katastru nemovitostí. Do obvodu pozemkových úprav budou zahrnuty i parcely PK v k.ú. Vesce, které byly dotčeny změnou katastrální hranice při řízení o scelení v k.ú. Horní Slatina.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 220 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Jindřichův Hradec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky