Veřejná zakázka: KPÚ Vilantice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000452
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2591
Systémové číslo: P14V00002591
Evidenční číslo zadavatele: 2261/07-151/Pl
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 22.03.2013

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: KPÚ Vilantice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Vilantice a navazujících částech katastrálních území Sedlec u Lanžova a Velký Vřešťov (dále jen pozemkové úpravy) v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 26/2007 Sb. v platném znění, vypracování návrhu nové digitální katastrální mapy (DKM) a její zápis do katastru nemovitostí. Součástí veřejné zakázky a řešeného území pozemkové úpravy bude celý intravilán obce Vilantice. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy podle § 11 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb. a následně pro rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše náhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., případně o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům podle § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb. a pro zpracování obnoveného souboru geodetických informací a obnovu katastrálního operátu formou DKM.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 254 310 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Trutnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky