Veřejná zakázka: Jednoduchá pozemková úprava - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú. Olbramovice u Moravského Krumlova

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000364
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2642
Systémové číslo: P14V00002642
Evidenční číslo zadavatele: 2VZ2085/2013-523206
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 60020028
Počátek běhu lhůt: 13.03.2013

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Jednoduchá pozemková úprava - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú. Olbramovice u Moravského Krumlova
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování jednoduché pozemkové úpravy - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků dle § 4 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, v platném znění a vyhlášky č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu na podkladě pozemkových úprav - mapa DKM a vytyčení pozemků včetně stabilizace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 840 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Znojmo
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky