Veřejná zakázka: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Bukovina u Hradce Králové, včetně ucelené části k.ú. Piletice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P10V00000045
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3
Systémové číslo: P14V00000003
Evidenční číslo zadavatele: PÚ/193/VZ/K36/2010
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 12.03.2010
Nabídku podat do: 30.03.2010 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Bukovina u Hradce Králové, včetně ucelené části k.ú. Piletice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy dle zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v k.ú. Bukovina u HK, včetně ucelené části k.ú. Piletice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí uvedených ve vyhl.č. 26/2007 Sb.,ve znění pozdějších předpisů.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 504 800 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky