Veřejná zakázka: Poradenská a vzdělávací činnost v lesním hospodářství v roce 2010

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P10V00000029
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 33
Systémové číslo: P14V00000033
Evidenční číslo zadavatele: 3073/2010-16220
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 15.02.2010
Nabídku podat do: 04.03.2010 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poradenská a vzdělávací činnost v lesním hospodářství v roce 2010
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Realizace poradenské a vzdělávací činnosti v lesním hospodářství, která bude zaměřena formou odborných akcí (seminářů s případnými exkurzemi) na zvyšování odborné úrovně zejména vlastníků lesů, jejich zaměstnanců, odborných lesních hospodářů a pracovníků státní správy lesů k vytváření příznivých podmínek pro naplňování ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., (lesní zákon) v platném znění, příslušných vyhlášek a pro postupnou realizaci záměrů „Národního lesnického programu pro období do roku 2013“ při obhospodařování lesů v působnosti Ministerstva zemědělství. Na tuto činnost poskytne MZe příspěvek.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Sekce lesního hospodářství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky