Veřejná zakázka: Sběr zdrojových dat a zpracování statistiky hospodářské evidence v rybníkářství a hospodářské evidence v rybářských revírech za rok 2009 v souladu s požadavky na statistická hlášení předávaná do EU.

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P10V00000031
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 39
Systémové číslo: P14V00000039
Evidenční číslo zadavatele: 5843/2010-16230
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 19.02.2010
Nabídku podat do: 02.03.2010 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sběr zdrojových dat a zpracování statistiky hospodářské evidence v rybníkářství a hospodářské evidence v rybářských revírech za rok 2009 v souladu s požadavky na statistická hlášení předávaná do EU.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování statistických údajů pro potřebu orgánů státní správy rybářství a pro statistické hlášení do EU.
Zpracování údajů z výsledků rybníkářského hospodaření podle přílohy č. 1 a z výsledků hospodaření v rybářských revírech podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výstupem budou excelové tabulky po jednotlivých subjektech, po krajích a celkové sumáře za rybníkářství a rybářské revíry. Data budou předána prostřednictvím CD nosiče a autorská práva k datům budou ve vlastnictví zadavatele.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 40 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Sekce lesního hospodářství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky