Veřejná zakázka: OPŠ 06/2013 - Libchavský potok ve Volfarticích

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4604
Systémové číslo: P15V00001747
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 06.05.2015
Nabídku podat do: 29.05.2015 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: OPŠ 06/2013 - Libchavský potok ve Volfarticích
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je oprava v kombinaci s rekonstrukcí opevnění koryta Libchavského potoka v intravilánu obce Volfartice, které bylo značně poškozeno během povodňové epizody v červnu roku 2013. Odstranění povodňových škod je řešeno realizací kamenných zdí na cementovou maltu, jedné betonové zdi s kamenným obkladem a zpevnění břehů kamennou rovnaninou. Dno koryta bude doplněno dřevěnými, popř. kamennými prahy spolu s doplněním chybějícího dna kamenným pohozem, záhozem, kamennou rovnaninou či kamennou dlažbou. Součástí stavby je rovněž rekonstrukce skluzu se štětovou skluzovou plochou, schodů a dodatečná stabilizace dvou příhradových stožárů trubkovými mikropilotami stojících v blízkosti koryta a kácení dřevin v počtu 15 ks, resp. 9 ks stromů a 6 ks křovin (nehroubí – vrba líska). Ve všech dotčených úsecích koryta budou stávající trubní zaústění, schodiště a mostky zachovány.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky