Veřejná zakázka: Zdobnice, Pěčín, výstavba přehradní nádrže - studie proveditelnosti

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00029177
Id předchozího profilu ve VVZ: 60050317

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5090
Systémové číslo: P15V00002233
Evidenční číslo zadavatele: 219150011
Počátek běhu lhůt: 18.12.2014
Nabídku podat do: 22.01.2015 09:00
Otevírání obálek: 22.01.2015 09:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zdobnice, Pěčín, výstavba přehradní nádrže - studie proveditelnosti
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem VZ je zpracování studie proveditelnosti a investičního záměru pro víceúčelovou vodárenskou nádrž VD Pěčín na vodním toku Zdobnice.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 498 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky