Veřejná zakázka: Zajištění provozu a funkce PPO Lovosicko

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00031028
Id předchozího profilu ve VVZ: 60050317

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5139
Systémové číslo: P15V00002282
Evidenční číslo zadavatele: 955130001
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 404699
Počátek běhu lhůt: 23.03.2015
Nabídku podat do: 11.05.2015 09:00
Otevírání obálek: 11.05.2015 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění provozu a funkce PPO Lovosicko
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Správa a výkon dalších práv a povinností dle platných provozních řádů vodních děl: PPO Lovosice a PPO Píšťany a podle Programu TBD PPO Lovosicko – průmyslová zóna Lovosice, Píšťany v období mimo povodeň, při nebezpečí povodně, při povodni, po povodni a při mimořádných událostech.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 24 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky