Veřejná zakázka: Luční p., nad Mošnovem - rekonstrukce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5760
Systémové číslo: P15V00002903
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 15.09.2015
Nabídku podat do: 30.09.2015 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Luční p., nad Mošnovem - rekonstrukce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je rekonstrukce opevnění koryta Lučního potoka a odstranění stávajícího opevnění. Po odstranění betonových dlaždic z vodního toku se provede stabilizace dna a břehů těžkým záhozem z lomového kamene. V místech stávajících prahů se vybudují prahy zděné, které sníží podélný profil koryta. Kde se napojuje původní koryto na opevněnou část bude kamenný skluz.
Účelem je vytvoření přírodě bližšího koryta a stabilizace potoční trati VT v rámci pozemkových hranic potoka.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky