Veřejná zakázka: MVE Újezd - rekonstrukce MVE

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5770
Systémové číslo: P15V00002913
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 23.10.2015
Nabídku podat do: 18.11.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MVE Újezd - rekonstrukce MVE
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem rekonstrukce stávajícího technologického zařízení MVE v prostoru strojovny
MVE Újezd je optimalizace hydroenergetického potenciálu vodního díla pro výrobu elektrické energie – tj. instalace optimálního strojně-technologického zařízení se zvýšením technických parametrů MVE, spolehlivosti a životnosti zařízení při maximálním využití stávajících stavebních konstrukcí a strojních zařízení a omezení bouracích prací.
V rámci rekonstrukce bude stávající soustrojí s přímoproudou Kaplanovou turbínou
nahrazeno novým zařízením. Současně budou provedeny navazující úpravy ve stavební a technologické části zajišťující spolehlivý provoz nově instalovaného soustrojí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky