Veřejná zakázka: ŠP Ryjice - těžení nánosů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5915
Systémové číslo: P15V00003058
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.11.2015

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ŠP Ryjice - těžení nánosů
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je odtěžení usazeného sedimentu v zátopě ŠP Ryjice dle PD. Cílem je umožnit provedení detailního stavebně-technického průzkumu tělesa hráze tak, aby bylo možno zahájit jeho plánovanou opravu. Odstraněním sedimentů dojde ke zlepšení sedimentační funkce ŠP a zároveň dojde k posílení ochrany před povodněmi.
Vytěžené sedimenty budou odvodněny na mezideponii.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky