Veřejná zakázka: MVN Libuň, odstranění nánosů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6161
Systémové číslo: P16V00000118
Evidenční číslo zadavatele: 139160005
Počátek běhu lhůt: 13.02.2016
Nabídku podat do: 25.02.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MVN Libuň, odstranění nánosů
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni DSJ. Projekt bude řešit zkapacitnění nádrže - vytěžení cca 40 000 m3 sedimentu. Sedimenty budou odvodněny a následně s nimi bude naloženo dle platné legislativy. Mocnost sedimentů musí být v průběhu vypracování PD podrobně zaměřena. Dále dojde k vykácení cca 25 ks stromů.
Bližší specifikace viz záměr opravy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 326 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky