Veřejná zakázka: Librantický potok, Bukovina, výstavba suché retenční nádrže

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6197
Systémové číslo: P16V00000154
Evidenční číslo zadavatele: 219110027
Počátek běhu lhůt: 24.02.2016
Nabídku podat do: 08.03.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Librantický potok, Bukovina, výstavba suché retenční nádrže
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) vč. výkonu inženýrské činnosti (IČ) vedoucí k zajištění veškerých podkladů pro stavební povolení a zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS). Předmětem plnění veřejné zakázky bude též zajištění výkonu autorského dozoru (AD) při provádění stavby v době její realizace.

Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky:
Zhotovitel je povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci díla podílel alespoň 1 student bakalářského nebo magisterského stupně studia např. v oboru vodních staveb nebo dalších příbuzných oborů. Splnění této povinnosti doloží zhotovitel písemným potvrzením příslušného ústavu či katedry vysoké školy o vykonání odborné studijní praxe s uvedením jména studenta včetně jeho studijního oboru, a to nejpozději při předání díla.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 778 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky