Veřejná zakázka: Divoká Orlice, Orlické Záhoří, zařízení pro migrační prostupnost v ř.km 127,250

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6301
Systémové číslo: P16V00000258
Evidenční číslo zadavatele: 219070008
Počátek běhu lhůt: 19.03.2016
Nabídku podat do: 14.04.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Divoká Orlice, Orlické Záhoří, zařízení pro migrační prostupnost v ř.km 127,250
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování zařízení pro migrační prostupnost na Divoké Orlici v Orlickém Záhoří.
Stavba řeší nahrazení stávajících dvou spádových stupňů balvanitým skluzem se závěrným vývarem ze srubové konstrukce. Úprava koryta bude provedena do téhož místa na toku a budou při ní využity některé stávající objekty. Pod závěrným prahem vývaru bude ve vzdálenosti cca 15 m proveden ve dně kamenný práh. Ve vzdálenosti cca 14 m pod tímto prahem bude stabilizován výmol u stávajícího prahu. Při stavbě bude voda z řeky převáděna vyhloubeným korytem (bypassem) na levém polském břehu vodoteče.
Bližší specifikace viz projektová dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 993 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky