Veřejná zakázka: Projektová dokumentace Ochranná hráz na Odře a Orlovské Stružce, Bohumín-Pudlov, stavba č. 5047

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6354
Systémové číslo: P16V00000311
Evidenční číslo zadavatele: 907
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 631859
Počátek běhu lhůt: 22.03.2016
Nabídku podat do: 16.05.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projektová dokumentace Ochranná hráz na Odře a Orlovské Stružce, Bohumín-Pudlov, stavba č. 5047
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení inženýrských, průzkumných a projektových prací pro přípravu stavby protipovodňových opatření (ochranná hráz a další opatření) v Bohumíně, městských částech Pudlov, Vrbice nad Odrou a Starý Bohumín. Součástí veřejné zakázky bude doplňující inženýrsko-geologický průzkum, doplňující geodetické zaměření území, vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčeném stavbou s trvalou stabilizací, vypracování a projednání dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby, provádění autorského dozoru při realizaci stavby

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Varenská 3101/49
702 00 Ostrava

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky