Veřejná zakázka: Dodatečné služby - Zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik pro oblast povodí Ohře a dolního Labe

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V10000006
Id předchozího profilu ve VVZ: 346217

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6621
Systémové číslo: P16V00000578
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 345026

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Dodatečné služby - Zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik pro oblast povodí Ohře a dolního Labe
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Dodatečné služby - Zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik pro oblast povodí Ohře a dolního Labe

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní

Zadavatel

  • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
  • IČO: 70889988
  • Poštovní adresa:
    Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky