Veřejná zakázka: Návrh pozemkové úpravy na dokončení scelení v kat.území Přerov, Troubky nad Bečvou, Bochoř, Dluhonice, Henčlov, Rokytnice u Přerova, Tovačov-aktualizace k.ú.Přerov

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P11V00000569
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 704
Systémové číslo: P14V00000704
Evidenční číslo zadavatele: 168923/2011
Počátek běhu lhůt: 21.09.2011
Nabídku podat do: 29.09.2011 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Návrh pozemkové úpravy na dokončení scelení v kat.území Přerov, Troubky nad Bečvou, Bochoř, Dluhonice, Henčlov, Rokytnice u Přerova, Tovačov-aktualizace k.ú.Přerov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je aktualizace projektové dokumentace a vyhotovení dokumentace pro zápis do katastru nemovitostí pozemkové úpravy na dokončení scelení v kat.území Přerov, Troubky nad Bečvou, Bochoř, Dluhonice, Henčlov, Rokytnice u Přerova, Tovačov v dotčených lokalitách k.ú.Přerov z důvodu vyhlášení platné digitální katastrální mapy v k.ú.Přerov a lustrace LV 1 a LV 11000-vlastník neznámý.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 870 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Přerov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky