Veřejná zakázka: Kocába, ř. km 17,766 - 19,953, Nový Knín - úprava opevnění

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7041
Systémové číslo: P16V00000998
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 637391
Počátek běhu lhůt: 22.04.2016
Nabídku podat do: 26.04.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kocába, ř. km 17,766 - 19,953, Nový Knín - úprava opevnění
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce na akci „Kocába, ř. km 17,766 – 19,953, Nový Knín – úprava opevnění“. Jedná se zejména o následující dodatečné práce:
změny v množství odstraňovaných nánosů z koryta toku: na základě geodetického zaměření skutečného provedení odstranění nánosů ze dna toku (zaměřeno v jednotlivých příčných profilech) a zejména ze dna jezové zdrže v PF 38 – PF 40 bylo provedeno vyčíslení skutečného množství likvidovaných nánosů.
Změny v řešení opevnění pravého břehu v PF 45 – PF 51:
v průběhu realizace stavby byly provedeny kopané sondy v pravém břehu mezi příčnými profily PF 45 až PF 51. V této části se dle dokumentace pro provádění stavby předpokládalo odbourání horní části původní nábřežní zdi a realizace nové zdi s využitím původních částí základových konstrukcí. Provedené sondy ukázaly neexistenci základových konstrukcí a potřebu změny řešení provedení rekonstrukce zdí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 224 671 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Vltavy, státní podnik
 • IČO: 70889953
 • Poštovní adresa:
  Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513531

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Holečkova 8, 150 24, Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky