Veřejná zakázka: Jednoduchá pozemková úprava - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú Krhovice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P11V00000549
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 736
Systémové číslo: P14V00000736
Evidenční číslo zadavatele: 2VZ18958/2011-130765
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 60065113
Počátek běhu lhůt: 09.09.2011
Nabídku podat do: 04.10.2011 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Jednoduchá pozemková úprava - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú Krhovice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování jednoduché pozemkové úpravy - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků dle § 4 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu na podkladě pozemkových úprav a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků JPÚ do katastru nemovitostí. Účelem upřesnění přídělu je určení hranic přídělu v případech, kdy je příděl přibližně lokalizován, ale hranice přídělu nelze určit.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 747 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Znojmo
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky