Veřejná zakázka: Projekt rokonstrukce polních cest C1, C2, C5, C7, C12 v k.ú. Dvory nad Lužnicí

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P11V00000563
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 750
Systémové číslo: P14V00000750
Evidenční číslo zadavatele: 167438/2011-Mze-130716
Počátek běhu lhůt: 19.09.2011
Nabídku podat do: 29.09.2011 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projekt rokonstrukce polních cest C1, C2, C5, C7, C12 v k.ú. Dvory nad Lužnicí
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování pěti samostatných projektových dokumentací pro rekonstrukci polních cest C1, C2, C5, C7 a C12 v k.ú. Dvory nad Lužnicí navržené v rámci schváleného plánu společných zařízení pro jednoduché pozemkové úpravy v tomto katastrálním území. Zajištění podkladů pro zpracování projektové dokumentace (plán společných zařízení včetně výškopisu, podélných a příčných řezů cest je k dispozici v sídle zadavatele u paní Ing. Marie Bočkové) a zajištění příslušných vyjádření dotčených orgánů a organizací je součástí veřejné zakázky. Předmětem veřejné zakázky je i výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 416 667 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Jindřichův Hradec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky