Veřejná zakázka: Ostružník - oprava zdiva u č.p. 37

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7731
Systémové číslo: P16V00001685
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 25.08.2016
Nabídku podat do: 12.09.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ostružník - oprava zdiva u č.p. 37
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je opevnění koryta a zlepšení jeho průtočnosti za účelem zlepšení průtočných poměrů a obnovy ochrany okolních nemovitostí před negativnímu důsledky
vodní eroze. U zachovalých zdí dojde k přespárování, u poškozených zdí je navržená celková oprava zahrnující vybourání původní konstrukce a vybudovaní nového zdiva. Zdivo bude řešeno z lomového kamene na cementovou maltu. V horním úseku stavby dojde k ochraně svahu nad tokem pomocí protierozní geosyntetiky. V horním úseku je opevnění zakončeno kamennou rovnaninou. Stavba bude probíhat pod ochranou pažení a rozepření.

Stavba je rozdělena na stavební objekty. Stavba nevyžaduje členění na technická či
technologická zařízení. Stavební objekty jsou následující:
SO 01 – oprava pod mostkem
SO 02 – mostek
SO 03 – oprava nad mostkem

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky