Veřejná zakázka: Zpracování projektových dokumentací pro výstavbu polních cest v k.ú. Žalany

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P11V00000561
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 781
Systémové číslo: P14V00000781
Evidenční číslo zadavatele: 4VZ37184/2011-130740
Počátek běhu lhůt: 19.09.2011
Nabídku podat do: 27.09.2011 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování projektových dokumentací pro výstavbu polních cest v k.ú. Žalany
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací na výstavbu 4 polních cest na základě schválených komplexních pozemkových úprav v k.ú. Žalany.
Projektové dokumentace budou zpracovány pro stavební povolení a pro provádění stavby. Projektové dokumentace budou obsahovat veškeré doklady potřebné pro stavební řízení tj. vyjádření správců sítí, dotčených orgánů státní správy a jiných organizací. Součástí projektových dokumentací je zpracování polohopisu a výškopisu řešeného území a geotechnický průzkum, na základě kterého projektant určí vhodnost zemin pro podloží a násypy.
Zpracování projektových dokumentací bude řešeno dle jednotlivých polních cest:
1. polní cesta HPC8 na parcele KN 1124/2 zapsané na LV 10001, délka cesty 338 m,
2. polní cesta HPC9 na parcele KN 200/7 zapsané na LV 10001, délka cesty 1518 m,
3. polní cesta HPC10 na parcele KN 260/7 zapsané na LV 10001, délka cesty 375 m,
4. polní cesta VPC7 na parcele KN 741/2 zapsané na LV 10001, délka cesty 168 m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 440 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky