Veřejná zakázka: Oprava včetně zpevnění koruny PB hráze Moravy v linii cyklotrasy ř.km 79,500 – 87,000 (Lanžhot – Tvrdonice) - projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 8053
Systémové číslo: P17V00000003
Datum zahájení: 02.01.2017
Nabídku podat do: 12.01.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava včetně zpevnění koruny PB hráze Moravy v linii cyklotrasy ř.km 79,500 – 87,000 (Lanžhot – Tvrdonice) - projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky se rozumí provedení zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání ohlášení na stavbu a projektové dokumentace pro provádění stavby „Úprava a zpevnění koruny PB hráze Moravy v linii cyklotrasy ř.km 79,500 – 87,000 (Lanžhot – Tvrdonice) - projektová dokumentace“ v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Investičním záměrem zpracovaným Povodí Moravy, s.p., Mgr. Ing. Pavlem Tollnerem, prosinec 2016 a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 290 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dřevařská 11,
602 00
Brno

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy