Veřejná zakázka: Častava, k.ú. Horka nad Moravou - nánosy, oprava toku

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 8176
Systémové číslo: P17V00000125
Datum zahájení: 09.02.2017
Nabídku podat do: 23.02.2017 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Častava, k.ú. Horka nad Moravou - nánosy, oprava toku
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zejména odstranění nánosů na úroveň nivelety dna toku (včetně jejich odvozu a uložení v souladu s platnými zákony) a oprava opevnění, spočívající především v obnově opevnění kynety pomocí jednořadového laťového plůtku a v přespárování dlažby MC. Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro ohlášení udržovacích prací vypracované zadavatelem, pod zakázkovým číslem 223 284 (dále jen „projektová dokumentace“) a v souhlasu s provedením ohlášených udržovacích prací vydaném Magistrátem města Olomouce, Odborem životního prostředí, dne 22. 6. 2016, pod číslem jednacím SMOL/139669/2016/OZP/VH/Zvo.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 863 309 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dřevařská 11,
602 00
Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy