Veřejná zakázka: Loučenský p., ř. km 1,670-5,110 (Duchcov) - protipovodňová opatření města Duchcova – PD DSP, PD DPS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8298
Systémové číslo: P17V00000247
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 06.02.2017

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Loučenský p., ř. km 1,670-5,110 (Duchcov) - protipovodňová opatření města Duchcova – PD DSP, PD DPS
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je:
1.Dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP) včetně návrhu povodňového a havarijního plánu (dále jen PP a HP), vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a realizaci stavby nebo zpracování plánu BOZP koordinátorem.
Zpracování doplňujících hydrotechnických výpočtů pomocí neustáleného proudění (2D modelem) pro úsek v ř. km 4,070 - 4,850 (sestavení modelu a výpočet min. 120 hod.)
2. Dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS)
3.Autorský dozor (AD) včetně souvisejících výkonů
pro akci:
„Loučenský p., ř. km 1,670 - 5,110 (Duchcov) - protipovodňová opatření města Duchcova“

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky