Veřejná zakázka: „Studie posouzení vlivu stavby R6 Nové Strašecí-křižovatka I/27na novou organizaci zemědělského půdního fondu, včetně návrhu výstavby společných zařízení pro potřeby KPÚ v k.ú. Krupá, k.ú. Řevničov, k.ú. Hořesedly a k.ú. Hořovičky“.

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P11V00000562
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 896
Systémové číslo: P14V00000896
Evidenční číslo zadavatele: 105/2011
Počátek běhu lhůt: 19.09.2011
Nabídku podat do: 30.09.2011 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Studie posouzení vlivu stavby R6 Nové Strašecí-křižovatka I/27na novou organizaci zemědělského půdního fondu, včetně návrhu výstavby společných zařízení pro potřeby KPÚ v k.ú. Krupá, k.ú. Řevničov, k.ú. Hořesedly a k.ú. Hořovičky“.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Účelem této studie je definovat rozsah vlivu výstavby rychlostní komunikace R 6 ve výše uvedeném úseku na řešení návrhů komplexních pozemkových úprav v katastrech v k.ú. Krupá, k.ú. Řevničov, k.ú. Hořesedly, k.ú. Hořovičky, dle ustanovení § 17 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 11 vyhlášky č. 545/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Rámcovým metodickým postupem Ředitelství silnic a dálnic ČR (č.j. 16522/03-10000 a Ministerstva zemědělství – Ústředního pozemkového úřadu (č.j. 25753/03 – 7170) a Dodatku č. 1 k Rámcovému metodickému postupu č.j. 26710/04-10000 (Ředitelství silnic a dálnic ČR) a č.j. 42772/04 – 17170 (Ministerstvo zemědělství – Ústřední pozemkový úřad).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Rakovník
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky