Veřejná zakázka: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Jaroslavice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P11V00000574
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 897
Systémové číslo: P14V00000897
Evidenční číslo zadavatele: 2VZ20267/2011-130765
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 60065594
Počátek běhu lhůt: 23.09.2011
Nabídku podat do: 21.11.2011 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Jaroslavice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jaroslavice (dále jen KPÚ) včetně nezbytných geodetických prací, v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav - mapa DKM. Návrh pozemkových úprav bude zpracován tak, aby byl zapsatelný do KN. Komplexní pozemková úprava navazuje na JPÚ – upřesnění přídělu, která byla zapsána do katastru nemovitostí v dubnu roku 2010.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 801 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Znojmo
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky