Veřejná zakázka: JPÚ - upřesnění přídělů Královec

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P11V00000678
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 917
Systémové číslo: P14V00000917
Evidenční číslo zadavatele: VZ34415/2011-130751
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 14.11.2011
Nabídku podat do: 10.01.2012 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: JPÚ - upřesnění přídělů Královec
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování návrhu jednoduché pozemkové úpravy - upřesnění přídělů - určení hranic pozemků v části katastrálního území Královec o výměře cca n658 ha včetně provedení nezbytných geodetických prací a vypracování nové digitální katastrální mapy včetně jejího zápisu do katastru nemovitostí.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 343 660 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Trutnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky