Veřejná zakázka: Vlára, VD Vlachovice – předprojektová příprava, technické řešení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 9330
Systémové číslo VZ: P17V00001279
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.07.2017
Nabídku podat do: 25.07.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vlára, VD Vlachovice – předprojektová příprava, technické řešení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Povodí Moravy, s.p. připravuje veřejnou zakázku s názvem „Vlára, VD Vlachovice – předprojektová příprava, technické řešení“. Před vyhlášením veřejné zakázky budou představeny předpokládané zadávací podmínky a technické požadavky veřejné zakázky potenciálním dodavatelům a veřejnosti v rámci předběžné tržní konzultace, která se bude konat v úterý 25. 7. 2017 v 10:00 hodin v Klubu umístěného v suterénu budovy sídla zadavatele na Dřevařské 11, Brno.

Účastnit se mohou všichni potencionální zájemci o veřejnou zakázku.

Předběžné tržní konzultace jsou institutem upraveným v ustanovení § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Zákon“), umožňujícím zadavateli, aby ještě ve fázi před zahájením zadávacího řízení komunikoval s dodavateli, popř. odborníky ohledně otázek vztahujících se k zadávání veřejné zakázky s cílem
• připravit zadávací podmínky a/nebo
• informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích a získat zpětnou vazbu.

Podklady pro předběžnou tržní konzultaci a informace o veřejné zakázce jsou uveřejněny v části „Veřejné dokumenty“ na webové stránce:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1339.html

Předběžné tržní konzultace nesmí narušit hospodářskou soutěž a musí být dodrženy základní zásady zadávání veřejných zakázek. Průběh a výsledek předběžné tržní konzultace bude zaznamenán v samostatné zprávě, která bude součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky.

Zájemci potvrdí svoji účast registrací na adrese pavlasova@pmo.cz nejpozději do 21. 7. 2017. V registraci dodavatelé uvedou název společnosti (dodavatele) a jména osob, které se konzultace zúčastní.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dřevařská 11,
602 00
Brno

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků