Veřejná zakázka: Cidlina, Nový Bydžov, kácení na PB, ř. km 42,000 – 42,200 a Mlýnská Cidlina, výchovný zásah do břehového porostu, ř. km 0,000 – 0,233

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9332
Systémové číslo VZ: P17V00001281
Evidenční číslo zadavatele: 711170110
Datum zahájení: 14.07.2017
Nabídku podat do: 01.08.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Cidlina, Nový Bydžov, kácení na PB, ř. km 42,000 – 42,200 a Mlýnská Cidlina, výchovný zásah do břehového porostu, ř. km 0,000 – 0,233
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Spočívá v zásahu do břehového porostu na soutoku Cidliny a Mlýnské Cidliny. Zásah do břehového porostu na Mlýnské Cidlině bude proveden formou probírky s cílem ponechat a zapěstovat perspektivní část dřevin. Na vodním toku Cidlina dojde k odtěžení přestárlého porostu (převážně bříz bělokorých).
Celkem dojde k odstranění 109 ks stromů a 1 200 m2 náletových dřevin.
Stromy jsou označeny oranžovou reflexní barvou. Kácení bude prováděno s ohledem na okolní pozemky a porost. Vykácená dřevní hmota bude dopravena na místo deponie p.p.č. 2263/1 a 2263/10 (v areálu sádek, vlastník ČRS, z.s., MO Nový Bydžov), kde bude uložena v sortimentu - kulatina, vláknina a palivové dřevo. Dřevní hmotu požadujeme ukládat v těchto délkách: kulatina 4 m s nadměrkem 20 cm, vláknina 2 m s nadměrkem 20 cm, palivové dřevo. Každý kus kulatiny a vlákniny nad průměr 20 cm bude na čelech označen délkou a průměrem bez kůry. Za palivo se považuje hmota do průměru 20 cm. Dřevo bude řádně změřeno (délka, střední průměr, číslo kusu s uvedením na čele každého kusu) a předáno objednateli s písemným soupisem klád.
Drobné větve do průměru 10 cm a křoví budou zlikvidovány na místě štěpkováním. Zhotovitel si zajistí projednání přístupu a užívání dotčených pozemků včetně zápisu o předání a převzetí pozemku.
Pozemky dotčené řezem stromů a manipulací budou po ukončení akce uklizeny a uvedeny do původního stavu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky