Veřejná zakázka: JRBUV_Komplexní pozemková úprava v k.ú. Němčičky u Hustopečí včetně přilehlých částí k.ú. Bořetice u Hustopečí a Boleradice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P11V00000603
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 962
Systémové číslo: P14V00000962
Evidenční číslo zadavatele: 159637/2011-MZE
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 10.10.2011

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: JRBUV_Komplexní pozemková úprava v k.ú. Němčičky u Hustopečí včetně přilehlých částí k.ú. Bořetice u Hustopečí a Boleradice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zajištění zpracování znaleckého posudku na posouzení vlivu prvků plánu společných zařízení podle požadavku KÚ Jm kraje na životní prostředí - "Posouzení (hodnocení) vlivu záměru na lokality soustavy Natura 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody akrajiny, ve znění pozdějších předpisů".

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 47 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Břeclav
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky