Veřejná zakázka: Výsadba interakčního prvku IP6 v k. ú. Postoupky, interakčního prvku IP – zeleně u cesty CH 1 v k. ú. Miňůvky a zeleně u cesty C26 v k. ú. Bezměrov

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P11V00000594
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 981
Systémové číslo: P14V00000981
Evidenční číslo zadavatele: 4VZ38813/2011-130759
Počátek běhu lhůt: 05.10.2011
Nabídku podat do: 17.10.2011 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výsadba interakčního prvku IP6 v k. ú. Postoupky, interakčního prvku IP – zeleně u cesty CH 1 v k. ú. Miňůvky a zeleně u cesty C26 v k. ú. Bezměrov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
a) Interakční prvek IP6.
Jde o výsadbu 105 ks stromů a 182 ks keřů na ploše 2306 m2, zatravnění na ploše 2660 m2 a provedení drátěného oplocení o délce 344 m. Součástí je i povýsadbová péče po dobu tří let.

b) Interakční prvek IP – zeleň u cesty CH1
Jde o výsadbu 40 ks stromů, 30 ks nižších stromů a stromovitých keřů s podsadbou a 500 ks keřů a založení trávníku na ploše 3365 m2. Součástí je i povýsadbová péče po dobu tří let.

c) Zeleň u cesty C26
Jde o výsadbu 20 ks stromů, 35 ks nižších stromů a stromovitých keřů s podsadbou, 1300 ks keřů a založení trávníku. Součástí je i povýsadbová péče po dobu tří let.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 149 395 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Kroměříž
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky