Veřejná zakázka: Zajištění servisu a případné rozšíření software Sumarizace výkazu MYSL 1-01 pro orgány státní správy myslivosti (OÚ s rozšířenou působností, KÚ, MZe) a nejnižší statistické jednotky tj. uživatele honiteb, pro roky 2012 - 2015.

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P11V00000697
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 986
Systémové číslo: P14V00000986
Evidenční číslo zadavatele: 193090/2011-MZE-16232
Počátek běhu lhůt: 07.12.2011
Nabídku podat do: 21.12.2011 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění servisu a případné rozšíření software Sumarizace výkazu MYSL 1-01 pro orgány státní správy myslivosti (OÚ s rozšířenou působností, KÚ, MZe) a nejnižší statistické jednotky tj. uživatele honiteb, pro roky 2012 - 2015.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
„Zajištění servisu a případné rozšíření software Sumarizace výkazu MYSL 1-01 pro orgány státní správy myslivosti (obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady, Ministerstvo zemědělství) a nejnižší statistické jednotky tj. uživatele honiteb, pro roky 2012-2015“

Účelem je zajištění (rozšíření, servis) aktuálního softwarového prostředku pro rezortní statistické zjišťování pro příští 4 roky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 990 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Sekce lesního hospodářství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky