Veřejná zakázka: Hygienické, úklidové prostředky a jiné drogistické zboží - VZ 31/2017

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9923
Systémové číslo: P17V00001872
Datum zahájení: 05.10.2017
Nabídku podat do: 19.10.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hygienické, úklidové prostředky a jiné drogistické zboží - VZ 31/2017
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Shora uvedený zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zboží s názvem: Hygienické, úklidové prostředky a jiné drogistické zboží - VZ 31/2017.

Určení dodání položek předmětu VZ - 31/2017 pro ÚKZÚZ Opava, Jaselská 16

* Požadujeme dodávku v režimu náhradního plnění podle ustanovení § 81 odst. 2 zákona č. 435/2004., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

* Skutečnost, že v rámci dodavatele je na chráněných pracovních místech zaměstnáno alespoň 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců podle odstavce 1, musí být uvedena v nabídce společně s potvrzením Úřadu práce České republiky; rozhodným je průměrný přepočtený počet zaměstnanců za kalendářní čtvrtletí předcházející zahájení zadávacího řízení. § 38, odstavec 2 Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

* U vybraných položek předmětu VZ vítězný uchazeč bude vyzván k předložení vzorků zboží z hlediska dodržení zadání a požadované kvality.

* NENABÍZEJTE JINÉ NEŽ POŽADOVANÉZBOŽÍ !!!

* Místem doručení je ÚKZÚZ Opava, Jaselská 16.

* Pokud nebude dodávka doručena přímo na místo určení nebude dodávka převzata !!!

* Pokud bude ve zboží dodána jiná položka než je uvedena v zadání bude celá zakázka vrácena !!!

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
 • IČO: 00020338
 • Poštovní adresa:
  Hroznová 63/2
  60300 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 510505

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky