Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení PD Štěchovice – rekonstrukce služební budovy
Odesílatel Lenka Jelínková
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.03.2023 14:29:25
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č.4

V příloze zasíláme vyjádření k přijatým otázkám k veřejné zakázce včetně upozornění na úpravu PD a soupisu prací.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č.4.pdf (2.43 MB)